AB Projeleri
Üniversite İşbirlikleri
Ar-Ge Merkezleri ve Araştırma Enstitüleri

Tofaş Ar-Ge Merkezi, ürün ve süreçleri geliştirmek için farklı sektörlerden paydaşlarla iş birliği yaparak, üzerinde çalıştığı ileri araştırma projeleri ile verimlilik sağlamakta, sosyal ve çevresel sorunlara çözümler üretmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Tübitak tarafından aldığı destekler ve bu platformların yarattığı iş birliği fırsatları ile Tofaş, katma değeri yüksek, yenilikçi, çevre dostu projeler geliştirilmektedir. Tofaş Ar-Ge Merkezi, 32 Avrupa Birliği (AB) projesinin 2023 yıl sonu itibarıyla 21’ini tamamlamış; 8 yeni projenin kabulünü de alarak devam eden proje sayısını 19‘a çıkarmıştır.

Bu projeler ile yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla 400’ün üzerinde uluslararası üniversite, araştırma kurumları ve sanayi partnerleri ile iş birliği sağlanmıştır.

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, ar-ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır.

Tofaş; ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle iş birlikleri konularına özel önem vermektedir. Üniversite-sanayi iş birliği projelerini, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürüten Tofaş Ar-Ge Merkezi, son 18 yılda 50 farklı üniversiteyle yaklaşık 200’ün üzerinde projede çalışmıştır.TOFAŞ Ar-Ge, ulusal ve uluslararası birçok Ar-Ge merkezi ve Araştırma Enstitüsü ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.