Sürdürülebilir, Yalın ve Proaktif İş Güvenliği Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), Tofaş’ın yönetim modelinde en önemli unsur olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu konuda Stellantis fabrikaları arasında örnek olarak gösterilen Tofaş fabrikası, fark yaratan uygulamaların incelenmesi amacıyla pek çok firma tarafından ziyaret edilmektedir. Proaktif ve yalın iş güvenliği yaklaşımını benimseyen Tofaş, güvenli çalışma alanlarıyla sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratarak işletme sınırları dâhilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır.

Tofaş, uyguladığı İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı değerlerine ulaşmayı hedeflemektedir. İş güvenliğinde sürekli iyileştirme yolculuğunun başladığı 2006 yılından bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansı %95 oranında azaltılmıştır. 2023 yılında 4.089 çalışana 49.860 saat İSG eğitimi verilmiştir.

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefi

Sadece çalışanlarının değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve müteahhit firma personelinin de İSG kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlayan Tofaş, bu amaçla;

• İSG konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

• sürekli iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,

• tüm insan kaynaklarının İSG uygulamaları ile ilgili görüşlerini almayı ve katılımlarını sağlamayı,

• tehlikeleri ortadan kaldırarak, İSG risklerini azaltmayı,

• İSG hedefleri ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Tofaş, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ile sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflemektedir. Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başlandığı 2006 yılından bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %95 oranında azaltmıştır.