“Hayat Yenilenmektir”
Tofaş şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir kurumsal yönetim ve sürekli gelişim odaklı çalışma anlayışıyla sürekli yenileniyor ve sektöre öncülük ediyor.

İklim Krizi

İklim değişikliği, günümüzde dünyanın yüzleştiği en önemli sorunların başında gelmektedir. Dünya genelinde tedbirler alınmakta, iklim krizinin etkilerinin azaltılmasına yönelik kontrol mekanizmaları ve yasal düzenlemeler oluşturulmaktadır. İklim değişikliği konusunda otomotiv sektörüne de önemli sorumluluklar düşmektedir. Tofaş, iklim krizinin yaratabileceği çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.

Tofaş, 2024 yılına gelindiğinde, üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonu salımını 2011 yılına kıyasla %33 azaltmış olmayı hedeflemektedir.
Tofaş, WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2020 yılında 200’ün üzerinde enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir.

Enerji Tüketimi

Tofaş, iklim krizinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin önüne geçmek, enerji birim maliyetlerinde yaşanabilecek artışların rekabet edebilirliği olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konusuna özel önem vermektedir. Tofaş, çevre yönetiminin en önemli kısmını oluşturan konuyu, üst yönetimden iş birimlerine kadar uzanan bir organizasyon anlayışıyla yönetmektedir.

Tofaş’ın 2020 yılında araç başına enerji tüketimi 4,02 GJ olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv sektörünün oldukça olumsuz etkilendiği bir yıl geçirilmesine rağmen sabit enerji tüketimlerini azaltmak amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda Tofaş, 2020 yılında gerçekleşen araç başı enerji tüketiminin, 4,07 GJ/oto düzeyinde gerçekleşmesi öngörülen hedefin altında tutmayı başarmıştır.

İş Güvenliği

Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir. Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçerek süreçlerine Dünya Klasında İş Güvenliği ve Tofaş İSG Politikası doğrultusunda yön vermekte, OHSAS 18001, WCM İş Güvenliği Standardı, Fiat Safety Standartları ve Tofaş Müteahhit Prosedürü metodolojileri ile uygulamalarını desteklemektedir.

2006 yılından bu yana Tofaş’ta, Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %96 oranında azaltılmıştır.