“Hayat Yenilenmektir”
Tofaş şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir kurumsal yönetim ve sürekli gelişim odaklı çalışma anlayışıyla sürekli yenileniyor ve sektöre öncülük ediyor.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, günümüzde dünyanın yüzleştiği en önemli sorunların başında gelmektedir. Dünya genelinde tedbirler alınmakta, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik kontrol mekanizmaları ve yasal düzenlemeler oluşturulmaktadır. İklim değişikliği konusunda otomotiv sektörüne de önemli sorumluluklar düşmektedir. Tofaş, iklim değişikliğinin yaratabileceği çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.

Tofaş, üretim kaynaklı sera gazı emisyonu salınımını 2020 yılına gelindiğinde %30 düşürmüş olmayı hedeflemektedir.
Tofaş’ta 2018 yılında üretim kaynaklı sera gazı emisyonu araç başına 0,362 ton CO2e olarak gerçekleşti.
Enerji Tüketimi

Tofaş, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin önüne geçmek, enerji birim maliyetlerinde yaşanabilecek artışların rekabet edebilirliği olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konusuna özel önem vermektedir. Tofaş, çevre yönetiminin en önemli kısmını oluşturan konuyu, üst yönetimden iş birimlerine kadar uzanan bir organizasyon anlayışıyla yönetmektedir.2018 yılında araç başına enerji tüketimini 3,86 GJ olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına gelindiğinde bu oranı 3,50 GJ düzeyine düşürmeyi hedeflemektedir.

ENERJİ TÜKETİMİ; GJOULE / OTO

İş Güvenliği

Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir. Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçerek süreçlerine Dünya Klasında İş Güvenliği ve Tofaş İSG Politikası doğrultusunda yön vermekte, OHSAS 18001, WCM İş Güvenliği Standardı, Fiat Safety Standartları ve Tofaş Müteahhit Prosedürü metodolojileri ile uygulamalarını desteklemektedir.

2006 yılından bu yana Tofaş’ta, Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %95 oranında azaltılmıştır.