Sürdürülebilir, Yalın ve Proaktif İş Güvenliği Yönetimi

Tofaş’ta İş Güvenliğinde sürekli iyileşme ve mükemmelliğe ulaşma hedefi için yedi adımlı metodoloji uygulanmaktadır:


Adım 1-2:

Kazaların analizini içerir. Kazaların kök nedenlerini ve karşı önlemleri tanımlamak kesinlikle önemlidir. Tanımlanan karşı önlemlerin başka alanlara yaygınlaştırılması da diğer bir önemli konudur.

Adım 3:

Bu adımdaki ana konu Risk Analizi´dir (Yasal Uyum ve Risk Tahmini). Görsel Yönetim, Yüklenici Yönetimi ve Eğitimi ile rutin olmayan işlerde riskleri eleme diğer konulardır.

Adım 4:

Bu adımda, İş Güvenliği Yönetim Denetimleri ve Güvenlik Devriyeleri uygulanır. Yönetim düzeyindeki destek, çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve güvenlik kültürünü yaymak için çok önemlidir.

Adım 5:

Bu aşamada, üst yönetimin tam desteği ile birlikte, işçiler de kendi güvenlik sorumluluklarını alırlar. Kişisel insiyatif içeren uygulamalar çok önemli ve kritiktir çünkü yönetim-işçi ve onların temsilcileriyle otonom iş güvenliği kültürünü güçlendirmeyi amaçlar.

Adım 6:

Takım halinde yapılan uygulamalar Adım 6 'da başlatılır. İşbirliği içinde belirtilen uygulama ile takım üyelerinin bilinç düzeyi arttırılır.

Adım 7:

Sağlık tavsiyeleri ve kampanyaları Adım 7 başlar. Çalışanların Vücut Yaşı Hesaplaması, Sağlık & Diyetisyen Desteği, Evde İş Güvenliği Uygulamaları bu aşamada kritik konulardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü’ne bağlı olan merkezinde bir iş güvenliği çekirdek birimi bulunmaktadır. Bu ekip, rutin haftalık gözden geçirme toplantıları ve birimlerin aylık iş güvenliği toplantılarına katılmak suretiyle her birimin iş güvenliği sorumluları ile bağlantı halindedir. İş Güvenliği departmanında mekanik, elektrik & elektronik, kimya, vb. uzmanlık alanlarında sertifikalı iş güvenliği uzmanları görev yapmaktadır.

Tofaş’ın ana üretim birimlerinde ise; hem birim, hem de ÇSİG müdürlüğüne bağlı olan ve İş Güvenliği birimi ile koordinasyon içinde çalışan 5 tam zamanlı iş güvenliği sorumlusu bulunmaktadır.

Organizasyonel yapı içerisinde İnsan Kaynakları departmanına bağlı olan ancak aynı zamanda işlevsel olarak ÇSİG departmanı ile koordineli bir biçimde Sağlık Merkezi´nde çalışan 7 iş hekimi, 9 sağlık memuru ve 1 diyetisyen bulunmaktadır.

Tofaş, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ile sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflemektedir. Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başlandığı 2006 yılından bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %96 oranında azaltmıştır.