Konsept Geliştirme ve Proje Yönetimi
Tasarım ve Mühendislik
Çalışmaları
Sanal ve Fiziksel Doğrulamalar
Üretim Teknolojileri

Müşteri beklentilerini anlamak ve bu beklentilerin ötesine geçebilecek araçları tasarlayıp üretmek için derinlemesine pazar araştırmaları yapılmaktadır. Yeni ürün tasarımları, bu araştırmalardan çıkan sonuçlar analiz edilerek yapılır. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde bir aracın ürün geliştirme süreci dahilindeki analiz, tasarım, doğrulama ve proje yönetim faaliyetleri, yetkin mühendis kadromuzca modern donanımlı ofis ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir.

Gövde Tasarımı

Aracın tüm alt taban, üst gövde, hareketli parçalar, dış trim, görüş ve aydınlatma parçalarının geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.  Ürün geliştirme faaliyetlerine ilave olarak yan sanayi ve üniversiteler ile birlikte sıcak şekillendirme, alternatif hibrit, kompozit malzemeler ve parametrik tasarım metotları geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

İç Tasarım

Müşteri ihtiyaçlarına uygun, yeni trendler ve teknolojilerle uyumlu araç içi tasarımları gerçekleştirilmektedir.

Stil eskizlerinden başlayarak seri üretim onayına kadar geçen süreçte tasarımlar geliştirilir, sanal ve fiziksel testlerle doğrulanan tasarımlar proje yönetim araçları kullanılarak devreye alınır.

Bu kapsamda co-design olan ve olmayan yerli /yabancı yan sanayi firmalarla birlikte torpido, torpido taşıyıcı travers, orta konsol, kapı panelleri, klima, hava kanalları, klima boruları, koltuklar, koltuk mekanizmaları, emniyet kemerleri, hava yastıkları, plastik ve kompozit iç kaplamalar, iç aydınlatmalar, halı ve izolasyon parçalarının geliştirmesi yapılmaktadır.

Bu faaliyetlere paralel olarak yerli ve yabancı araştırma kuruluşları, üniversiteler ve yan sanayi firmaların ar-ge merkezleriyle iş birliği yapılarak, yeni teknolojiler geliştirmek ve alternatif malzemeler kullanmak üzere ileri seviyede araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Şasi Tasarımı ve Araç Dinamiği
Aracın yol tutuş ve konfor performansına etki eden süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, fren sistemleri, motor askı sistemleri, teker aks sistemi tasarım ve geliştirilmesi yerli ve yabancı tasarım ortakları ile birlikte yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak araç sürüş hissiyatı alanında yol tutuş, sürülebilirlik, konfor ve frenleme çalışmaları yapılmaktadır.
Motor, Transmisyon ve Kontrol Sistemleri
Motor, şanzıman ve motor üzerine monte edilen parçaların entegrasyonu, hava emiş, motor soğutma, egzoz ve yakıt sistemlerinin tasarım faaliyetleri üzerine çalışılmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak yerli ve yabancı araştırma kuruluşları ile işbirliği yapılarak, biyoyakıt, doğalgaz, LPG, emdirilmiş doğalgaz, tip 4 kompozit tank, motor ve şanzıman kontrol sistemleri konularında projeler gerçekleştirilmektedir.
Elektrik Elektronik Sistemleri
Elektrik elektronik sistemler alanında, araçtaki tüm güç ve veri hatları, enerji sistemleri, elektrik elektronik donanım ve yazılımları yerli ve yabancı tasarım ortakları ile koordineli olarak geliştirilmektedir. Ayrıca geliştirilen parça ve sistemlerin testler ile doğrulanması, bütünleştirilmesi ve araca uygulanması faaliyetleri yürütülmektedir. Ürün geliştirme çalışmalarına ek olarak özellikle araçların elektrifikasyonu ile akıllı ve konforlu araçlar alanlarında yerli yan sanayii ve üniversitelerle birlikte yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik ileri mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Sanal Doğrulamalar

Aracın komplesi veya sistem bazında yapılan tasarımların yapısal dayanım, yorulma, titreşim ve akustik, güvenlik, araç dinamiği ve akışkanlar dinamiği alanlarındaki sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmektedir. Ürün geliştirme alanında yapılan bu geliştirmelere paralel olarak ileri mühendislik metotları yardımıyla hesap metotları geliştirilmektedir.

Araç Entegrasyon ve Testleri

Farklı tasarım fonksiyonları tarafından geliştirilen sistemlerin birbirleri ile entegrasyonunu ve bu sistemler ile tasarlanan komple aracın banko ve yol testleri gibi fiziksel testler ile doğrulama çalışmaları yürütülmektedir.

Tofaş Ar-Ge bünyesinde; klimatik ortam, nem, yağmur, güneş simülasyonu, kötü yol şartları ile araç ömür testi, hareketli parçalar ömür testleri,  gövde burulma mukavemeti testleri, süspansiyon sistemi testleri, akustik testler, emisyon testleri (Euro 6 seviyesinde), malzeme karekterizasyon testleri, elektrik ve elektronik donanım testleri olmak üzere çeşitli performans testleri gerçekleştirilmektedir.

Prototip

Ürün geliştirme sürecinde gerekli olan tüm prototip parça, komponent, aparat, kalıp, test bankosu, araç prototipleri, konsept araç ve motor sporları araçlarının üretimleri prototip atölyesinde gerçekleştirilmektedir.

İhtiyaç duyulan sac, kompozit, plastik parçaların farklı ve hızlı imalat yöntemleri kullanılarak üretimi yapılmaktadır.

Prototip parça imalatında metal, poliüretan ve kompozit malzemelerden; sac, plastik ve kompozit parça kalıpları tasarlanıp, üretimleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hızlı prototipleme, silikon kalıplama ve karbon, kevler elyaf malzemelerden kompozit parça üretimleri gerçekleştirilmektedir.

Endüstriyel Araştırmalar

Rekabetçiliğimizi sürekli iyileştirme ana hedefimize yürümekte, Sanayi 4.0 / Dijitalleşme teknolojilerindeki gelişmeler, tedrici veya oyun değiştirici adımların gerçekleştirilmesi en önemli yol göstericiler ve kolaylaştırıcılardır.

Şirket çapında en uygun fırsatları yakalamak ve uygulamaları yaygınlaştırmak üzere çok birimli bir yönlendirme ekibi endüstriyel alanda eşgüdüm ve yönlendirme yapmak üzere çalışmalara başlamıştır.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve teknoloji tedarikçileriyle yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projelerine liderlik edilmektedir.