​​​​​​​​

Sizden Ne Bekliyoruz?

Süreç boyunca Tofaş’ı tanımaya ve çalıştığınız birime istekli yaklaşım göstermeniz

Oryantasyona katılmanız

Eğitimlere katılımcı ve istekli olmanız

Devamsızlık yapmamanız

Motivasyonunuzun yüksek olması

Size Ne Sunuyoruz?

Eğitim ve gelişim fırsatları

Bursa ve İstanbul’da geniş servis ağıyla birçok noktaya ulaşım

Zorunlu stajınızı tamamlayabilmek için gerekli imkanlar

Gelişiminizi Nasıl Destekliyoruz?

Oryantasyon eğitimi, teknik ve davranışsal eğitimler, proje sunumları, üst yönetim ile kariyer sohbetleri, çeşitli sosyal aktiviteler, geziler ve başarı sertifikası ile gelişim ortaklığımızı sürdürüyoruz.

Eğitim Başlıkları

- Problem çözme teknikleri

- Başarı ayrıntılarda gizlidir

- Etkili sunum teknikleri

- İşyerinde iletişim ve profesyonellik

- Başarılı CV yazımı ve mülakat teknikleri

- SWOT Analizi

- Proje bitirme sunumları

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilgi Değirmeni Semineri

​​