Kullanım konusundaki yetki ve kısıtlamalar

Bu site, yalnızca TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzemeler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, TOFAŞ ve FIAT Automobiles SpA'a aittir. Bu malzemeler TOFAŞ, FIAT ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler; uluslararası telif hakları, TC yasaları ve diğer uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu malzeme ve materyallere Web Sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme ve materyeli TOFAŞ'ın açık ve yazılı izni olmaksızın değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruları değiştirmeksizin, kendi meslekî ve ticarî olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz. TOFAŞ, bu genel prensipten ayrık olarak, Web Sitesi'nden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan malzeme ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.

Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servis bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, TOFAŞ Bayi ve Yetkili Satıcılar'ından veya TOFAŞ Müşteri Hizmetleri'nden ve Çağrı Merkezi'nden temin edilebileceğini ve bununla yükümlü olduğunu kabul eder. Bu Web Sitesi, Site'de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda TOFAŞ'ın hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından TOFAŞ'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, TOFAŞ Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Aksi açıkça belirtilemedikçe Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye?de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.

Önemli! Bu Web Sitesi'nde, TOFAŞ FIAT Bayi ve Yetkili Satıcıları ile Servisleri, Araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve Bayi/Yetkili Satıcı Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir.TOFAŞ ve/veya FIAT ürünlerde ve özelliklerinde her zaman teknik veya ticari nedenlerden bağımsız olarak değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Araçlar ve ürünler ile bunların Bayi ve Yetkili Satıcıları ile ilgili nihaî bilgi temini için TOFAŞ ve/veya TOFAŞ FIAT Bayi ve Yetkili Satıcıları ile temasa geçilmesi önemle rica olunur.

TOFAŞ, Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve TOFAŞ ve/veya Bayi ve Yetkili Satıcıları adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. TOFAŞ, önceden haber vermeksizin bu Site Kullanım Şartları da dahil olmak üzere, Araçların tavsiye ettiği fiyat, model,tip ve teknik veya opsiyonel spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle Kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, TOFAŞ'tan ve/veya Bayi ve Yetkili satıcılarından herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul eder.

TOFAŞ, tamamen kendi inisiyatifinde olarak bu Web Sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti ve sitedeki diğer hususları dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve TOFAŞ Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Hataların en aza indirilmesi için her türlü gayret gösterilmekle birlikte, Web Sitesi'nde mevcut ya da oluşabilecek yanılgı ve hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Bu Web Sitesindeki Formları veya Çağrı Merkezi Kayıt Formu'nu doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece TOFAŞ ve TOFAŞ Bayi ve Yetkili Satıcıları ile Servisleri tarafından istek ve şikayetleriniz ile Formdaki tercihleriniz doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

Bu Web Sitesinde bulunan FIAT Automobiles SpA'a ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. FIAT'a ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. FIAT, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Bu anlaşma niteliğindeki yukarıdaki hükümler, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. Eğer bu anlaşma sayılan metnin herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumda ise, bu takdirde sözkonusu hüküm, bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

​​​​