AB Projeleri
Üniversite İşbirlikleri
Ar-Ge Merkezleri ve Araştırma Enstitüleri

Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak gerçekleştirilen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle iş birliği yapılmaktadır. İçinde yer aldığı AB araştırma projeleri sayısını 23’e çıkaran Tofaş Ar-Ge Merkezi, bu projeler kapsamında 200’ü aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışmıştır.

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, Ar-Ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır. Tofaş olarak, ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle iş birlikleri konularına büyük önem veriyor, üniversite-sanayi iş birliği projelerinin, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. . Üniversite-sanayi iş birliği projelerini, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürüten Tofaş Ar-Ge Merkezi, son 15 yılda 16 farklı üniversiteyle yaklaşık 130 projede ortak çalışmıştır.

Tofaş Ar-Ge Merkezi, ürün teknolojileri geliştirme konularında üniversitelerle seminerler de düzenlemiştir. Tofaş çalışanlarının yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesi ve iş birliği geliştirmeyi teşvik etmek amacı ile 2011 yılından buyana düzenlenen “Benim Projem”, altı farklı üniversiteden yaklaşık 20 öğrencinin lisans bitirme projesi seçilerek üniversitelerde de yaygınlaştırılmıştır.TOFAŞ Ar-Ge, ulusal ve uluslararası birçok Ar-Ge merkezi ve Araştırma Enstitüsü ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.