Tüm faaliyetlerini toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alan Tofaş’ın temel önceliği, sürekli iyileştirilen ve değer üreten bir yönetim modeli oluşturmaktır.

İklim Krizi

Tofaş, iklim değişikliğini, emisyon limitleri gibi yasal düzenleme boyutu, hava şartlarındaki radikal değişiklikler gibi fiziki ve operasyonel boyutu ve emisyon ticareti gibi finansal boyutu bulunan bir alan olarak değerlendirmektedir.

Tofaş, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nı (The European Green Deal) iklim değişikliği ile mücadele stratejisine entegre etmek üzere yakından takip etmektedir. Her yıl üretimden kaynaklanan emisyon azaltımı projeleri ve azaltım miktarları üçüncü parti kuruluşlar tarafından doğrulanmakta ve sertifikalandırılmaktadır.

Enerji verimliliği çalışmalarıyla düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen Tofaş, aynı zamanda İklim Platformu’nun da kurumsal üyesidir. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele için küresel politikalar ve eylemler çağrısında bulunan uluslararası bir işletme bildirisi olan “2 ˚C Mücadelesi Tebliği”ni imzalamıştır. Tofaş ayrıca Ocak 2023’te imzaladığı başvuru ile Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi)’ne dâhil olmuştur.

Tofaş, 2022 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye alarak, sadece bu yatırımlar yardımı ile üretimden kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2026 yılında %22,6 oranında azaltmayı hedeflemektedir.
2023 yılında Tofaş, sürekli iyileştirme vizyonu ile enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirmiş; bu kapsamda 259 enerji verimlilik projesi hayata geçirmiştir. Bu projeler sayesinde toplam 30.637 kWh enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 7.348 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır.

Enerji Tüketimi

Karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda sabit enerji tüketimlerini düşürmek amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda Tofaş’ın 2022 yılında gerçekleşen araç başı enerji tüketimi 3,19 GJ olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş, 2022 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye alarak, sadece bu yatırımlar yardımı ile üretimden kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2026 yılında %22,6 oranında azaltmayı hedeflemektedir.

İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), Tofaş’ın yönetim modelinde en önemli unsur olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu konuda Stellantis fabrikaları arasında örnek olarak gösterilen Tofaş fabrikası, fark yaratan uygulamaların incelenmesi amacıyla pek çok firma tarafından ziyaret edilmektedir.

Proaktif ve yalın iş güvenliği yaklaşımını benimseyen Tofaş, güvenli çalışma alanlarıyla sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratarak, işletme sınırları dâhilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır.

2006 yılından bu yana Tofaş’ta, Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %90 oranında azaltılmıştır.